Search

konsep tamadun -nota sejarah

KONSEP

TAMADUN

Berasal daripada bahasa Arab –

mudun dan madain

Perkataan Arab lain ialah madana iaitu

tinggi budi bahasa & pembukaan

bandar

Bahasa Inggeriscivilization (bahasa

Greek) bermaksud civitas iaiu bandarPembangunan lahiriah & rohaniah
Ibn Khaldunkehidupan bandar terbentuk

hasil semangay assabiyyah, kerjasama &

saling membantu

Syed Naquib al-Attas tegaskan pencapaian

tatasusila & kebudayaan yang luhur

Richard Sullivanakui unsur rohaniah

sangat penting

Tamadunmerangkumi pencapaian

Lahiriah & rohaniah

Boleh diertikan sebagai peradaban

Dikaitkan dengan pembangunan lahiriah

terutama hal-hal kebudayaan seperti

penulisan, undang-undang, kesenian

& perbandaran

Gordon Childelahiriah merupakan

kayu ukur kemajuan tamadun

Darcy Riberio & R.A. Buchanan

tekankanpembangunan lahiriah dalam

proses perkembangan tamadun


search Google

.