Search

History of Malaya @ Malaysia form secondary form 2/3

This is history of our belove country malaysia...

For those who want to translation PM me!Penduduk Dan Kerajaan Awal
Sejarah Tanah Melayu boleh dijejaki sejak Zaman Paleolitik(Zaman Batu Awal, kira-kira 35000 tahun dahulu) diikuti dengan Zaman Mesolitik(Zaman Batu Tengah kira-kira 11000 tahun dahulu),Zaman Neolitik (Zaman Batu Baru kira-kira 5000 tahun dahulu) dan Zaman Logam(Zaman Gangsa Besi kira-kira 2500 tahun dahulu).
Bahan-bahan arkeologi membuktikan bahawa Tanah Melayu pernah diduduki oleh manusia pada zaman-zaman tersebut. Penempatan manusia Zaman Paleolitik telah dijumpai di Kota Tampan (Perak), Gua Niah (Sarawak) danTingkayu (Sabah). Orang Paleolitik yang tinggal di gua-gua batu kapur sejak 35000 tahun dahulu dipercayai penduduk terawal di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Sementara itu penempatan-penempatan manusia zaman Mesolitik (juga dikenali sebagai orang Hoabinh) yang ditemui di Tanah Melayu ialah di Gua Cha (Kelantan), Gua Kecil (Pahang), Jenderam Hilir (Selangor), Gua Madai dan Gua Gomantong (Sabah) dan Gua Niah (Sarawak). Suku kaum orang asli Negrito dan Senoi merupakan keturunan orang Mesolitik.
Gomantong (Sabah), Gua Tengkorak dan Gua Niah. Penempatan-penempatan Zaman Logam adalah di Sungai Langat (Selangor), Batu Buruk (Terengganu) dan Sungai Tembeling. Sejak Zaman Neolitik lagi beberapa kawasan di Tanah Melayu menjadi tempat perdagangan. Ini kerana kedudukan Semenanjung Tanah Melayu yang terletak di tengah-tengah perjalanan pedagang China dan Arab. Pelabuhan-pelabuhan awal yang terdapat di Tanah Melayu Negeri-negeri Borneo ialah Kuala Selinsing (Perak), Sungai Emas, Pengakalan Bujang (Kedah) dan Jenderam Hilir (Selangor).Hasil bumi Semenanjung Tanah Melayu telah diketahui oleh pedagang-pedagang asing sejak abad pertama. Antara hasil bumi yang popular ialah damar , rotan dan bahan-bahan galian seperti emas dan swarnabumi iaitu emas bumi kerana terdapat banyak emas di Tanah Melayu. Begitu juga Ptolemy , menganggap Semenanjung Tanah Melayu adalah sebagai Golden Chersones yang bermaksud Semenanjung Emas.Sejak kurun pertama lagi, beberapa buah kerajaan telah muncul di Nusantara ini, termasuk di Tanah Melayu. Antara kerajaan tersebut ialah Gangga Negara (Perak) , Langkasuka (Berhampiran Patani) , Tun Sun (Segenting Kra) , Cih Tu (Kelantan) di Semenanung Tanah Melayu. Funan dan Champa di IndoChina di Borneo Srivijaya di Sumatera serta Majapahit dan Singgahsana. Ini menunjukkan bahawa di rantau ini telah wujud beberapa buah kerajaan sejak lama dahulu. Kerajaan-kerajaan ini merupakan kerajaan awal yang mempunyai tanah jajahan dan berperanan penting dalam memajukan tamadun Melayu. Dengan demikian kawasan Nusantara bukanlah satu kawasan baru yang dikatakan sebagai ditemui dan diterokai oleh para penjajah barat.
Kawasan Nusantara atau Kepulauan Melayu ini telah didiami oleh orang Melayu sejak dahulu lagi. orang-orang Melayu sejak dahulu lagi. Orang-orang Melayu di Tanah Melayu merupakan sebahagian daripada keseluruhan penduduk negeri Nusantara ini merupakan sebuah entiti sosial , budaya , dan fizikal yang mengalami pengaruh-pengaruh Hindu , Buddha , Islam , dan Kristian daripada kedatangan penjajah-penjajah barat (Perancis , Sepanyol dan Inggeris) kawasan nusantara ini berpecah perintah mengikut kawasan mereka. Ekoran itu wujud entiti geopolitik yang berbeza-beza mengikut pengaruh penjajah yang berbeza-beza. Misalnya Perancis di India , Belanda di Indonesia , Inggeris di Tanah Melayu dan Sepanyol di Filipina.
Kerajaan Melayu MelakaKerajaan Melayu Melaka telah didirikan oleh Parameswara pada awal kurun ke-15. kerajaan ini dianggap sebagai sebuah kerajaan agung pada zamannya. Keagungan Kerajaan Melayu Melaka dapat dikenal pasti melalui kemasyhurannya sebagai pusat perdagangan , pusat perkembangan agama Islam , keluasan tanah jajahan dan mempunyai hubungan politik antarabangsa dengan kuasa besar ketika itu seperti Negeri China. Pendek kata , Kerajaan Melayu Melayu merupakan sebuah empayar yang agung ketika itu.
Pemahaman tentang kedudukan Malaysia sekarang , misalnya tentang Islam sebagai agama rasmi dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara sebenarnya dapat diperjelaskan dengan memahami sejarah Kerajaan Melayu Melaka ini sendiri. Begitu juga dengan sistem pemerintahan negara , ia sedikit sebanyak ada persamaan dengan sistem pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka.
Dalam sistem berkerajaan ketika itu , Raja Melaka adalah ketua negeri , ketua agama Islam dan ketua tentera. Baginda dibantu oleh pembesar-pembesar negeri seperti Bendahara , Laksamana , Temenggung , Penghulu Bendahari dan Syahbandar.
Kerajaan Melayu Melaka ketika itu aman dan maju kerana adanya peraturan dan undang-undang. Antara undang-undang yang dilaksanakan dalam pentadbiran ialah Undang-undang Melaka (Hukum Kanun Melaka) dan Undang-undang Laut Melaka. Ini mencerminkan juga bahawa Kerajaan Melayu Melaka adalah sebuah kerajaan yang bertamadun tinggi pada zaman itu.
Kemakmuran Kerajaan Melayu Melaka dapat dilihat dari segi kedudukannya sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Kedudukan Melaka ditengah-tengah jalan perdagangan antara India dengan China merupakan faktor utama mendorong Melaka menjadi pelabuhan terkenal bagi pedagang-pedagang timur dan barat. Melaka juga menjadi tumpuan pendakwah-pendakwah menyebarkan agama Islam kerana Islam merupakan agama rasmi kerajaan Melayu ini. Berpusat di Melaka , kemudiannya agama ini tersebar luas di kawasan Tanah Melayu dan kawasan-kawasan pulau Jawa , Kalimantan , dan selatan Filipina. Islam merupakan agama rasmi Kerajaan Melayu Melaka.
Penyebaran agama Islam menjadi lebih mudah dengan adanya Bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan(lingua franca). Bahasa Melayu digunakan dengan meluas walaupun dikatakan bahawa di Melaka terdapat 82 bahasa yang dituturkan.
Bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi negeri Melaka dan digunakan dengan meluas dalam sistem pentadbiran negara , sistem perdagangan , pertuturan harian , kegiatan dakwah dan ilmiah. Dengan demikian tidak hairanlah bagi kerajaan Malaysia pada hari ni menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi dan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara.
Di bawah ini merupakan faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan dan keangungan dan juga factor-faktor yang menyumbang kepada kemerosotan Kerajaan Melayu Melaka.
Faktor-Faktor Perkembangan dan KeagunganBeberapa faktor menjadi dasar perkembangan Kerajaan Melayu Melaka.
Faktor Geografi1. Kedudukan negeri Melaka ditengah-tengah jalan perdagangan India dan China.2. Negeri Melaka terlindung daripada angin Monsun Barat Daya dan angin Monsun Timur Laut.3. Negeri Melaka mempunyai pelabuhan semulajadi yang dalam.4. Adanya penempatan orang laut yang berperanan menjadi pertahanan Melaka daripada ancaman.
Faktor Ekonomi1. Negeri Melaka dapat menumpukan kepada bidang perniagaan dan akhirnya menjadi pusat perdagangan di Gugusan Kepulauan Melayu 2. Negeri Melaka merupakan sebuah pusat perdagangan enterport bertaraf antarabangsa.
Faktor Politik dan PentadbiranSelain daripada faktor geografi dan ekonomi yang disebutkan di atas, di bawah ini disebutkan beberapa faktor lain , khususnya faktor politik dan pentadbiran . Antaranya ialah:1. Hubungan dengan Negeri China memberi kesan yang positif ke atas perkembangan Melaka dari segi ekonomi dan politik. Dari segi keselamatan Melaka mendapat perlindungan daripada Negeri China. Dengan demikian , ia bebas daripada ancaman Kerajaan Siam dan kerajaan Majapahit.2. Pentadbiran kerajaan Melaka yang cekap memelihara dan menjaga keamanan negeri. Ia mempunyai menteri yang menjaga hal ehwal pengurusan perdagangan dan pelabuhan (iaitu Syahbandar). Di sebalik itu , kerajaan Melayu Melaka juga mempunyai sistem ketenteraan yang kuat.3. Sistem pungutan cukai yang baik.4. Kerajaan Melayu Melaka mempunyai sistem undang-undang yang teratur (iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka). Hukum Kanun Melaka adalah berlandaskan undang-undang Islam.5. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perantaraan (lingua franca).6. Pengunaan sistem mata wang yang diperkenalkan oleh pemerintah dalam urusan perdagangan dapat memperkembangkan sektor ini.7. Selain daripada Cina , Melaka mempunyai hubungan diplomatik dengan kuasa luar seperti Jawa , India dan Siam.8. Peluasan kuasa ke negeri-negeri lain (seluruh Semenanjung Tanah Melayu dan sebahagian daripada Sumatera) membantu memperluaskan perdagangan dan menghapuskan kegiatan lanun.9. Islam sebagai agama rasmi Negeri Melaka mengalakkan lagi perkembangan perdagangan dengan pedagang-pedagang Islam daripada India dan Arab. Tambahan , Melaka adalah penting sebagai pusat penyebaran agama Islam.
Faktor-Faktor KemerosotanKerajaan Melayu Melaka dikatakan mencapai puncak kegemilangannya pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Syah (1459-1477). Namun selepas itu Kerajaan Melayu Melaka mula melalui zaman keruntuhannya sehingga ke tahun 1511 apabila Melaka ditawan oleh Portugis, iaitu di zaman pemerintahan Sultan Mahmud Syah. Beberapa faktor telah menyumbang kepada keruntuhan atau kemerosotan Kerajaan Melayu Melaka. Faktor-faktor tersebut boleh dibahagikan kepada faktor dalaman dan faktor luaran.
Faktor Dalaman 1. Ketiadaan kepimpinan yang cekap setelah kematian Bendahara Tun Perak. Tun Perak bertanggungjawab melaksanakan dasr peluasan kuasa. Sementara itu penggantinya Tun Mutahir (Tamil-Islam) merupakan pentadbir yang lemah sehingga mengakibatkan berlaku perebutan kuasa. 2. Pemerintahan yang lemah , Sultan Mahmud Syah dikatakan Sultan yang lemah dan kurang mengambil berat tentang pentadbiran. Amalan rasuah berleluasa , begitu juga dengan fitnah-memfitnah. Cukai yang tinggi menyebabkan pedagang-pedagang mengalihkan perhatian ke tempat lain.3. Rakyat berpecah-belah dan tidak bersatu padu. Pentadbiran Tun Mutahir yang lemah menyebabkan orang melayu bermusuhan dengan golongan Tamil-Islam. Pergaduhan telah memecahbelahkan penduduk negeri Melaka.4. Serangan orang Portugis. Orang Portugis diketuai oleh Alfonso d'Albuquerque menyerang Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511.
Faktor Luaran1. Penemuan perjalanan laut melalui Tanjung Harapan di Selatan Afrika oleh Bartholomew Diaz pada tahun 1488 memudahkan lagi pelayaran orang barat ke Timur. Ini memberi perangsang kepada pelayaran Portugis ke timur. Ini memudahkan lagi penawanan Melaka.2. Pedagang-pedagang mula mengalihkan pusat perdagangannya ke tempat lain akibat daripada kadar cukai yang tinggi.Walaupun terdapat kerajaan-kerajaan lain di Semenajung Tanah Melayu ketika itu , seperti Kerajaan Kedah , Kerajaan Pahang , dan Kerajaan Johor , namun kerajaan Melayu Melaka merupakan kerajaan yang teguh berbanding dengan kerajaan lain yang sezaman dengannya. Namun daripada kesemua negara dapat dilihat bahawa sesebuah kerajaan yang agung itu akan bermula dan berakhir sekiranya kerajaan atau negara tersebut mempunyai masalah-masalah seperti yang dibincangkan di atas.
Kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka di tangan penjajah Portugis tidak bermakna bahawa tidak ada langsung kerajaan Melayu Semenanjung Tanah Melayu ketika itu. Putera-putera Sultan Mahmud telah mengasaskan Kerajaan negeri Perak dan Kerajaan Negeri Johor. Di Semenanjung Tanah Melayu juga terdapat kerajaan-kerajaan Melayu lain yang terus berkembang pesat umumnya dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu kerajaan-kerajaan yang tua yang terdiri daripada Kerajaan Kedah , Kerajaan Pahang dan Kerajaan Perak dan kerajaan melayu baru yang terdiri daripada Kerajaan Negeri Sembilan , Kerajaan Negeri Terengganu , Kerajaan Negeri Kelantan , Kerajaan Negeri Selangor . Sementara itu , selepas kejatuhan Melaka Kerajaan Johor menjadi sebuah Empayar yang besar dan johor menjadi tumpuan pedagang-pedagang asing.
Penjajahan Kuasa AsingSejarah menunjukkan bahawa Tanah Melayu telah dijajah oleh kuasa asing , baik dari barat mahupun dari timur. Kedatangan kuasa-kuasa ini pada peringkat awal dianggap sebagai pedagang-pedagang yang turut sama berdagang di negeri-negeri Tanah Melayu. Bagaimanapun kesilapan , kelemahan , dan masalah diambil peluang untuk menjajah. Tambahan pula kuasa-kuasa asing memang mempunyai sebab-sebab utama mengapa negara-negara Asia Tenggara , khususnya unutk memperolehi kawasan memberikan sumber bahan-bahan mentah (ekonomi) , dan juga mengembangkan agama Kristian. Perjuangan rakyat untuk membanteras negara ini daripada cengkaman penjajah akan dibincangkan dalam bab ini.Dari segi sejarah , negara telah dijajah selama lebih kurang 446 tahun , bermula dengan kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Selepas itu , penjajahan diikuti dengan Belanda , Inggeris , Jepun dan Portugis semula. Negeri Siam juga pernah menjajah beberapa negeri utama di Tanah Melayu. Di kalangan penjajah ini , secara perbandingannya , penjajah akan meninggalkan pengaruh yang agak kuat ke atas Negara ini , khususnya yang berkaitan dengan sistem pentadbiran , ekonomi , dan pendidikan. Penjajah Inggeris dan Jepun juga meninggalkan kesan pada hubungan etnik di negara ini. Oleh yang demikian pengetahuan tentang penjajahan adalah penting untuk memahami situasi negara sekarang.
Penjajahan PortugisPenjajahan Portugis menduduki Melaka selama 130 tahun , iaitu daripada tahun 1511 hingga tahun 1641. Walaupun begitu lama menjajah Melaka , namun Portugis tidak bejaya meluaskan pengaruhnya. Usaha-usaha untuk menawan Naning dan rembau misalnya gagal. Pengaruhnya hanyalah di sekitar bandar Melaka. Matlamat asalnya untuk mengembangkan agama Kristian juga tidak begitu berkesan.
Antara kesan peniggalan penjajahan Portugis hingga ke hari ini ialah kewujudan masyarakat Serani akibat perkahwinan orang Portugis dengan penduduk tempatan , pengenalan tulisan rumi kepada masyarakat Melayu , kewujudan perkataan yang berasal dari bahasa Portugis (seperti almari , pasu , jendela , garpu dan tuala).Kesan yang penting ialah kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka dan membawa kepada kemunculan Kerajaan Melayu-Riau. Namun selepas itu pengaruhnya begitu tidak berkesan di negara ini.
Penjajahan BelandaOrang Belanda mula berdagang di Kepulauan Melayu pada abad ke-17. pusat perdagangan utamanya ialah di Betawi (Jakarta) di Pulau Jawa. Mereka menubuhkan Syarikat Hindia Timur Belanada (VOC) pada tahun 1602 dengan tujuan untuk menguasai perdagangan rempah di Kepulauan Melayu , disamping untuk memonopoli perdagangan bijih timah di negeri-negeri Melayu. Untuk tujuan ini Belanda telah menghancurkan kekuasaan Portugis di Melaka dengan matlamat utama untuk menarik pedagang-pedagang ke Betawi. Dalam tahun 1641 , Portugis di Melaka dapat dikalahkan dengan bantuan Kerajaan Johor. Bagaimanapun , seperti juga Portugis , Belanda tidak banyak meninggalkan kesan sejarah kepada penduduk di Negara ini.Perebutan kuasa antara kuasa-kuasa penjajah menunjukkan bahawa negeri-negeri Melayu adalah idaman kuasa-kuasa barat , khususnya untuk tujuan mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi. Diantara kuasa-kuasa barat ini berlaku permusuhan dan persaingan untuk memonopoli sumber-sumber ekonomi di Kepulauan Melayu.
Penjajahan InggerisPenjajahan Inggeris telah banyak meninggalkan kesan ke atas negara ini. Dari segi sejarah , pada tahun 1600 , pedagang-pedagang Inggeris telah menubuhkan Syrikat Hindia Timur Inggeris untuk melicinkan perdagangan dengan negeri China. Lama kelamaan Syarikat tersebut mula berminat dengan gugusan kepulauan Melayu setelah perdagangan dengan China tidak begitu menguntungkan , selain dari tujuan unutk mencari pangkalan yang bebas daripada serangan lanun. Pada 11 Ogos 1786 , Francis Light menduduki Pulau Pinang dengan memberikan janji kosong kepada Sultan Kedah. Pada 6 Februari 1819, Stamford Raffles pula telah menduduki Pulau Singapura setelah membuat perjanjiandengan Temmengung Abdul Rahman. Bermula dari sini dari masa ke semasa penjajah Inggeris cuba menguasai keseluruhan Tanah Melayu.
Perjanjian Inggeris-BelandaKesan daripada pengambilan Singapura telah menimbulkan kemarahan oleh pihak Belanda lebih-lebih lagi apabila Singapura menjadi sebuah pelabuhan yang maju. Namun masalah dengan Belanda dapat diselesaikan apabila temeterai perjanjian antara pihak British dengan Belanda pada 17 March 1824. Perjanjian Inggeris-Belanda telah meninggalkan kesan penting sehingga hari ini , antaranya:· Pembahagian Kepulauan Melayu kepada dua linkungan pengaruh iaitu pengaruh British dan pengaruh Belanda. Perjanjian ini mempengaruhi corak tanah jajahan Inggeris dan Belanda di Kepulauan Melayu dalam abad ke-19 dan awal abad ke-20.· Perpecahan Empayar Johor-Riau . Empayar Johor berakhir apabila Singapura dan Tanah Besar Johor jatuh ke tangan British , sementara itu Kepulauan Riau jatuh ke bawah pengaruh Belanda.· Persaingan kuasa antara Belanda dan Inggeris semakin bertambah senang lebih-lebih lagi apabila Singapura bertambah maju menjadi sebuah pelabuhan bebas antarabangsa dan pelabuhan entreport yang penting di Gugusan Kepulauan Melayu.Adalah jelas bahawa akibat Perjanjian Belanda-Inggeris , Kepulauan Melayu telah dipecahkan mengikut kehendak penjajah dan kesannya pada hari ini ialah terdapatnya negara Malaysia dan Negara Indonesia yang berbekal dari segi politik dan kesan pengaruh penjajah. Untuk melindungi dan memperkembangkan perdagangannya , penjajah Inggeris pada tahun 1826 telah menyatukan Pulau Pinang , Melaka dan Singapura ke dalam satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-negeri Selat. Ketiga-tiga negeri ini semakin bertambah maju dan berkembang pesat , khususnya dari segi pertanian niaga , seperti rempah (lada hitam dan buah pala)ubi kayu dan gambir. Sementara itu negeri-negeri Melayu yang lain diperintah oleh raja masing-masing.
Peluasan Kuasa InggerisSetelah bertapak di negeri-negeri Selat. Inggeris mula meluaskan kuasanya ke negeri-negeri lain di Semenanjung Tanah Melayu , Sabah dan Sarawak. Adalah jelas bahawa motif utama peluasan kuasa ini mempermudahkan dengan adanya masalah-masalah dalaman di negeri-negeri berkenaan. Di bawah ini adalah kronologi peluasan kuasa Inggeris:-1841 - James Brooke mengambil Sarawak1874 - Campur tangan Inggeris di Perak1874 - Selangor meminta penasihat Inggeris1874 - Campur tangan Inggeris di Sungai Ujung 1875 - Raja Brunei menyerahkan haknya di Sabah kepada Inggeris 1878 - Sultan Brunei menyerahkan kawasannya di Sabah kepada Inggeris1888 - Campur tangan Inggeris di Pahang 1909 - Mengikut perjanjian Bangkok , Siam menyerahkan Kedah , Perlis , Kelantan dan Terengganu kepada Inggeris (Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu)1914 - Johor menerima penasihat Inggeris
Umumnya beberapa faktor dikenal pasti menyebabkan campur tangan dan seterusnya peluasan kuasa Inggeris di negeri-negeri Semenanjung Tanah Melayu , Sabah dan Sarawak.
Faktor Ekonomi· Faktor ini merupakan faktor terpenting campur tangan Inggeris memerlukan bahan-bahan mentah , terutama kerana ketika itu berlakunya revolusi Industri di England/Eropah. Ramai pedagang Inggeris telah menanam modal di negeri-negeri Melayu ,khususnya di kawasan perlombongan.Kebimbangan campur tangan kuasa-kuasa asing · Pada tahun 1870-an , kuasa-kuasa asing seperti Itali , Perancis , Jerman dan Russia bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan yang akan dijadikan sebagai pembekal bahan-bahan mentah.Keadaan Anarki· Masalah yang berlaku di dalam negeri-negeri Melayu seperti (a) perang saudara antara pembesar dalam merebutkan takhta dan kawasan(b) pergaduhan antara kongsi gelap Cina (c) kegiatan perlanunan di Selat Melaka
Masalah terperinci mengenai sejarah latar belakang campur tangan Inggeris di negeri-negeri Melayu , Sabah dan Sarawak dapat dibaca dari buku-buku sejarah tanah air. Walaupun banyak faktor lain yang menyebabkan campur tangan , namun tiga faktor utama di atas dapat digunakan untuk membuat tafsiran mengenainya. Antaranya ialah negeri-negeri ini adalah negeri-negeri yang kaya dan menjadi rebutan kuasa-kuasa asing. Negeri-negeri memepunyai sumber-sumber ekonomi yang berharga seperti bijih timah hasil-hasil pertanian yang diidam-idamkan oleh kuasa-kuasa asing unuutk membangunkan negara mereka. Begitu juga dengan keadaan kucar kacir di negeri-negeri ini telah memberikan peluang kepada penjajah untuk campur tangan .Perebutan takhta , kawasan perniagaan / perlombongan sehingga menyebabkan terjadinya perang saudara (seperti di Perak Sungai Ujung , Pahang dan Selangor) sebenarnya membuka peluang kepada pihak penjajah. Perselisihan sesama semdiri sebenarnya telah merugikan negeri-negeri di Tanah Melayu
Sistem Pentadbiran Penjajahan InggerisUntuk mengukuhkan lagi kedudukan Inggeris di Tanah Melayu beberapa usaha telah dilakukan , khususnya di dalam bidang pentadbiran.
Sistem ResidenAntara usaha yang utama ialah memperkenalkan sistem residen iaitu di Perak (1874), Selangor(1874), Sungai Ujung(1874), Pahang(1888), Negeri Sembilan(1895), dan Johor (1913).Dari segi politik , walaupun keamanan dapat dipulihkan namun system residen di negeri-negeri berkenaan telah terjejas. Sultan tidak lagi menjadi pemerintah yang berkuasa mutlak dan pembesar-pembesar hilang hak tradisi mereka. Oleh kerana residen terlalu berkuasa , maka mereka mentadbir menggunakan cara mereka tersendiri. Dari segi ekonomi pula , kebaikannnya ialah pelabur mendapat galakan , disertai dengan pengusahaan bijih timah dimajukan dan tanaman-tanaman baru seperti kopi dan getah diperkenalkan. Begitu proses perbandaran semakin pesat.
Disebalik kajayaan dalam bidang ekonomi , berlaku pula ketidakseragaman dan ketidakseimbangan dalam pengagihan kekayaan antara negeri. Pelabur banyak berlaku di kawasan -kawasan yang menguntungkan dari segi ekonomi seperti di kawasan perlombongan bijih dan bandar-bandar. Dengan demikian golongan imigran dan pelabur-pelabur barat memonopoli sumber-sumber ekonomi sedangkan kaum peribumi (masyarakat tempatan) tidak ketinggalan.
Dari segi sosial , berlakunya kepesatan penyediaan infrastruktur seperti perhubungan , kesihatan , telegraf , pos , bekalan air , sekolah dan lain-lain lagi.Tetapi kebanyakan infrastruktur disediakan di kawasan -kawasan yang terdapat kepentingan ekonomi Inggeris seperti di bandar-bandar dan kawasan-kawasan ekonomi sedangkan di kawasan-kawasan lain misalnya di luar Bandar yang majoriti penduduknya adalah kaum peribumi , kemudahan-kemudahan ini tidak disediakan.Kedatangan kaum imigran , khususnya daripada China dan India pula menyebabkan pertambahan penduduk yang pesat.Namun hubungan antara mereka dengan penduduk tempatan adalah renggang sehingga mengakibatkan kewujudan perbezaan dan jarak sosial diantara mereka. Negeri-Negeri Melayu BersekutuSeterusnya , unutk mengukuhkan lagi kedudukan di negeri-negeri Tanah Melayu , pada tahun 1895 Inggeris menubuhkan Negeri-negeri Melayu Bersekutu melalui Perjanjian Persekutuan (1895). Negeri-negeri tersebut terdiri daripada Selangor , Perak , Pehang , dan Negeri Sembilan. Walaupun diadakan persidangan untuk menemukan wakil Inggeris dan Raja-raja Melayu yang dinamakan sebagai Persidangan Durbar , persidangan ini terhad antara Pesuruhjaya Tinggi British , Raja-Raja Melayu , Residen-Jeneral dan empat orang Residen. Persidangan Durbar yang pertama diadakan pada tahun 1897 di Kuala Kangsar dan yang kedua diadakan di Kuala Lumpur dalam tahun 1903.
Persidangan Durbar ini kemudiannya dibatalkan dengan penubuhan Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1909.Walaupun dikatakan bahawa sebab utama penubuhan Negeri-negeri Melayu Bersekutu adalah kerana masalah kewangan yang dihadapi oleh negeri Pahang namun penubuhan Negeri-negeri Melayu Bersekutu juga bertujuan meningkatkan kecekapan pentadbiran , kesegaraman dan mengawal kuasa residen disamping mencapai matlamat yang tersirat iaitu unutk memudahkan lagi pihak Inggeris mengeksploitasi ekonomi negeri-negeri Melayu.
Kesan daripada penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ialah:1. Pemusatan kuasa di tangan Residen Jeneral.2. Sultan-sultan mulai kehilangan kuasa di dalam Negerinya.3. kebanyakkan jawatan dalam jabatan-jabatan kerajaan dipegang oleh pegawai-pegawai Inggeris.4. Akibat daripada kemantapan pentadbiran , keadaaan ekonomi menjadi stabil dan ramai pelabur telah melabur dalam perusahaan bijih timah dan getah. Seterusnya berlaku pertambahan penduduk yang pesat ekoran kemasukkan buruh-buruh daripada China dan India untuk bekerja di lombong-lombong timah dan ladang-ladang getah. Bagaimanapun aktiviti-aktiviti ekonomi hanya menguntungkan pengusaha-pengusaha asing sedangkan penduduk tempatan masih terbiar.
Majlis Mesyuarat PersekutuanKedudukan Inggeris diperkukuhkan lagi dengan penubuhan Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1909. walaupun ahli-ahli Majlis terdiri daripada Pesuruhjaya Tinggi , Residen Jeneral , empat orang Raja Melayu , empat orang residen dan tiga orang ahli tidak rasmi , namun Majlis tersebut memusatkan kuasa di tangan Pesuruhjaya Tinggi yang mempunyai kuasa dalam bidang pentadbiran.mungkin tidak keterlaluan unutk dinyatakan bahawa Pesuruhjaya Tinggi merupakan pemerintah sebenar Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Ini mencerminkan bahawa sedikit demi sedikit raja-raja Melayu mulai kehilangan kuasa ke atas negerinya.
Desentralisasi KuasaSetelah menghadapi kemelesetan ekonomi akibat daripada kemelesetan ekonomi dunia pada tahun 1925 , Inggeris mengemukakan cadangan untuk mengadakan desentralisasi sebagai langkah untuk mengagihkan kuasa pusat (iaitu langkah berjimat cermat) kepada negeri-negeri. Motif ekonomi masih menjadi punca kepada tindakan Inggeris. Bagaimanapun Inggeris mempunyai motif disebalik tindakannya iaitu keinginannya untuk membentuk Persatuan Tanah Melayu(PTM). Disentralisasi merupakan strategi untuk menarik ahli-ahli Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu dalam usaha membentuk Persatuan tersebut. Dengan PTM , penguasaan Inggeris ke atas kesemua negeri Melayu akan dipermudahkan lagi. Bagaimanapun , rancangan pengagihan kuasa terpaksa dihentikan pada tahun 1941 apabila Jepun menyerang Tanah Melayu.
Penjajahan JepunTanah Melayu dan Singapura telah jatuh ke tangan tentera Jepun pada Februari 1942. pendudukan Jepun berakhir pada 12 September 1945 selama lebih kurang tiga tahun setengah. Apa yang menarik yang masih boleh dijadikan iktibar ialah bagaimana tentera Jepun dengan mudah telah dapat menguasai Tanah Melayu dan Singapura. Ssecara ringkasnya , kemenangan mudah ini berlaku kerana beberapa sebab:o Ketidaksedaran tentera Inggeris untuk menghadapi peperangan.ü Inggeris tidak menyangka bahawa tentera Jepun akan menyerang utara , dan demikan mereka tidak bersedia.o Kelemahan pertahanan laut tentera Inggerisü Tentera Inggeris tidalk membuat sebarang pertahanan laut unutk mempertahankan Tanah Melayu setelah kapal Prince Of Wales dan Repulse ditenggelamkan oleh Jepun.o Persediaan-persediaan peperangan oleh Jepun ü Sebelum menduduki Tanah Melayu , Jepun telah mengumpulkan maklumat penting terhadap kedudukan pertahanan Inggeris , bilangan tentera Inggeris dan peralatan mereka. Jepun mempunyai rangkaian penginitpan yang baik di Tanah Melayu.
o Kelebihan-kelebihan tentera Jepunü Tentera Jepun terlatih dari segi peperangan , dipimpin oleh pegawai-pegawai yang berkebolehan dan berpengalaman(seperti Yamashita dan Tsuji) , mempunyai semangat juang yang tinggi untuk kepentingan dan keagungan Jepun , dan menggunakan teknik peperangan yang baik dan praktikal seperti menunggang basikal dan sebagainya.o Kekurangan-kekurangan tentera Inggerisü Tentera Inggeris tidak mempunyai semangat berperang yang tinggi terutamanya selepas kekalahan pihak Inggeris dalam pertempuran-pertampuran awal dengan Jepun. Tambahan pula sebahagian besar tentera Inggeris terdiri dapipada orang India yang masih muda dan tidak mempunyai pengalaman berperang.Daripada peperangan di atas dapat dibuat kesimpulan bahawa kejatuhan sesebuah negara itu adalah sebahian besar adalah akibat kelemahan sendiri sehingga mudah ditawan oleh pihak lawan. Tiadanya semangat , kurangya persediaan dan tiadanya strategi yang baik merupakan antara sebab yang penting.
Pentadbiran Jepun Di Tanah MelayuTanah Melayu dipanggil sebagai Malai Baru oleh Jepun dan ianya diletakkan di bawah kuasa pentadbiran tentera Jepun yang berpusat di Singapura. Sementara itu di Singapura yang dikenali sebagai Snoyan telah diasingkan daripada pentadbiran di Tanah Melayu.
Dari segi pentadbiran , satu wilayah pentadbiran dibentuk yang terdiri daripada Pulau Pinang , Melaka , Perak , Pahang , Selangor , dan Negeri Sembilan. Sementara itu negeri Perlis , Kedah , kelantan , dan Terengganu diletakkan di bawah pemerintahan Siam pada tahun 1945 , dengan tujuan membalas jasa Siam. Negeri-negeri Mekayu diketuai oleh seorang Gabenor , sementara Sultan dikekalkan sebagai ketua agama dan adat.Kesan Pendudukan JepunPendudukan Jepun di Tanah Melayu memberikan banyak kesan negatif. Umumnya pentadbiran Jepun di Tanah Melayu telah mengubah keadaan sosial , ekonomi , dan politik Tanah Melayu sebelum perang dengan begitu radikal sehingga Inggeris terpaksa merombak dasarnya selepas perang. Akibatnya dikatakan bahawa ia telah mempercepatkan proses pencapaian kemerdekaan Tanah Melayu . Di bawah ini disenaraikan kesan-kesannya secara khusus.Kesan SosialKesan sosial berkaitan dengan hubungan antara kaum hubungan kaum dan juga keadaan masyarakat dari segi pendidkan dan seumpamanya. Hal ini dapat diringkaskan seperti berikut:1. Ketika pendudukan Jepun di Tanah Melayu , penduduk Tanah Melayu khususnya orang cina telah ditindas oleh Jepun. Ramai orang Melayu dan India menjadi buruh paksa khususnya unutk membina Jalan Keretapi Maut antara Negeri Thai dan Burma.2. Orang-orang Cina lari ke pinggir hutan akibat daripada tekanan tentera Jepun telah membuka kawasan-kawasan baru yang dikatakan sebagai permulaan masalah setinggan di Tanah Melayu. Mereka juga bertembung dengan orang-orang melayu yang tinggal di kampung-kampung tradisi dan ini mengakibatkan pertembungan budaya yang berlainan latar belakang.3. Permusuhan berlaku antara orang-orang Melayu dan orang-orang Cina. Hal ini adalah akibat daripada layanan oaring Jepun yang amat baik terhadap orang Melayu berbanding dengan layanan terhadap orang -orang Cina.(misalnya dengan mengambil mereka menjadi tentera , polis dan menggalakan orang Melayu bergiat dalam politik). Hal ini telah menimbulkan kemarahan orang-orang Cina terhadap orang Melayu. Beberapa pertempuran telah berlaku diantara orang-orang Melayu dan Cina berlaku selepas tentera Jepun mnyerah kalah.4. Sistem pendidikan Jepun diperkenalkan yang menekankan latihan aktiviti daripada akademik untuk menanam sifat kerajinan terutamanya di kalangan orang Melayu.Kesan EkonomiPada masa pemerintahan Jepun , kegiatan ekonomi Tanah Melayu lumpuh sama sekali. Hal ini berlaku kerana tentera British memusnahkan banyak herta benda dan infrastruktur sebelum menyerah kalah. Perlombongan bijih timah dan perusahaan getah di Tanah Melayu tidak dapat dijalankan. Perdagangan Tanah Melayu dengan dunia luar terputus akibat peperangan. Ekonomi dan taraf kehidupan penduduk turut merosot. Barangan kegunaan dan makanan (seperti beras) berkurangan. Untuk mengatasi masalah ini , tentera Jepun bertindak memaksa rakyat menanam tanaman-tanaman makanan seperti ubi kayu , keledek dan keladi.
Pengedaran mata wang yang tidak terkawal pula menyebabkan inflasi melambung tinggi. Pada waktu yang sama , penjajah Jepun tidak mengendalikan infrastruktur dengan baik.Kesan PolitikPentadbiran Jepun mengambil tindakan mengawal pergerakkan rakyat dengan ketat. Sekatan dan kawalan yang dikenakan oleh tentera Jepun menyebabkan rakyat hidup dalam kesengsaraan. Kesan-kesan politik daripada pendudukan Jepun dapat diringkaskan kepada:1. Wujudnya kesedaran politik yang mendalam dikalangan penduduk di Tanah Melayu (khususnya di kalangan orang Melayu). Propaganda 'Asia untuk orang Asia' menaikan semangat orang Asia menaikkan semangat mereka untuk membebaskan tanah air.2. Wujudnya keyakinan untuk memerintah sendiri dikalangan orang Melayu akibat daipada pengalaman dalam kerja-kerja pentadbiran Jepun . orang-orang Melayu merasa mereka tidak lagi boleh mengharapkan Inggeris. Kepercayaan bahawa Inggeris tidak boleh ditentang telah berubah. Sikap anti penjajah di kalangan orang Melayu semakin berkembang.3. Permusuhan antara orang melayu dan orang Cina akibat daripada tindakan Jepun meniupkan lagi semangat nasionalisme Melayu. Jepun juga menggalakkan semangat nasionalisme Melayu dengan menggalakkan mereka bergiat dalam oragnisasi-oraganisasi politik (contohnya KRIS).4. Pendudukan Jepun juga telah menyebabkan orang-orang Cina dan India lebih mengukuhkan ciri-ciri kecinaan dan keindiaan mereka. Orang-orang India misalnya , telah digalakkan menumpukan perhatian mereka terhadap pembebasan Negara India daripada penjajahan Inggeris. Akibatnya , perkara ini telah menyulitkan lagi proses mewujudkan semangat kenegaraan di Malaya khusunya dikalangan orang Cina dan India.5. Parti Komunis Malaya (PKM) di Tanah Melayu menjadi sebuah parti yang terkuat pada tahun 1945-1948. Akibat dairpada kezaliman Jepun , PKM ramai dianggotai oleh orang-orang Cina. PKM telah mempengaruhi dan menguasai Malayan People Anti Japanese (MPAJA) yang kebanyakkan anggotanya terdiri daripada orang Cina.
Dapat dirumuskan bahawa kehadiran tentera Jepun di Tanah Melayu telah banyak membawa keburukkan kepada rakyat negara ini. Malahan kesan-kesannya masih dirasai sehingga kini. Kesengsaraan yang dialami oleh generasi lalu semasa zaman Penjajahan Jepun menjadi pedoman kepada semua rakyat.

search Google

.